▪️Транспорт от станции метро Академика Барабашово:
 — 207 маршрутка
 — 206 маршрутка
 — 152 маршрутка
▪️Транспорт от станции метро Академика Павлова:
 — 13 минут пешком
 — 207 маршрутка
▪️ Транспорт от станции метро Героев Труда:
 — 152 маршрутка
 — 263 маршрутка
▪️ Транспорт от ТРК Украина:
 — 263 маршрутка
▪️ Также недалеко от нас проходят:
 — трамваи 23 и 26
 — троллейбусы 31 и 35
  — маршрутки 107 и 206